Raport: Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Do 28 lutego 2011 r., a zatem w ciągu dwóch lat funkcjonowania aktualnie obowiązujących przepisów o PPP w Polsce, ogłoszono 37 postępowań mających na celu doprowadzenie do wyboru partnera prywatnego, który miał podjąć się realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja najczęściej polegać miała na sfinansowaniu, budowie oraz zarządzaniu powstałymi obiektami. W dwóch przypadkach (koncesje na usługi) zadaniem partnera prywatnego ma być zarządzanie infrastrukturą przekazaną przez podmiot publiczny.

Planowanych do realizacji projektów było łącznie 29. Różnica pomiędzy liczbą ogłoszonych postępowań, a liczbą projektów wynika z faktu, iż część przedsięwzięć była przedmiotem więcej niż jednego postępowania. Najwięcej przedsięwzięć zlokalizowanych było w województwie mazowieckim (4). Po trzy planowane projekty zlokalizowano na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego, śląskiego.

Zdecydowaną większość podmiotów publicznych / koncesjodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego - zarówno duże miasta wojewódzkie (Katowice, Kraków, Poznań) jak i małe gminy wiejskie. Tylko jedno postępowanie ogłoszone zostało przez podmiot nieposiadający statusu jednostki samorządu terytorialnego (była to spółka komunalna będąca w 100% własnością gminy).

Najczęściej występującymi obiektami były pływalnie (definiowane również jako kompleksy basenowe, parki wodne, kąpieliska itp.) – 13 planowanych do realizacji tego typu obiektów stanowiło aż 43 % wszystkich obiektów. Drugą dużą grupę (7 inwestycji) stanowiły kompleksy sportowo-rekreacyjne, dalej uplasowały się kolejno hale widowiskowo-sportowe, stadiony oraz porty turystyczne/żeglarskie. Warto przy tym nadmienić, że w sześciu z siedmiu planowanych kompleksów sportowo-rekreacyjnych budowa pływalni była częścią składową całej inwestycji, dlatego też obiekty basenowe to zdecydowanie najchętniej wybierane obiekty do realizacji w PPP.

Łączna szacunkowa wartość wszystkich inwestycji infrastruktury sportowej przewidzianej do realizacji w PPP wynosiła blisko 1,9 mld  złotych netto. PPP stosowane jest zarówno w przypadku małych inwestycji, jak też w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych – przy czym lokalizacja planowanej inwestycji (wielkość gminy) nie zawsze ma tu decydujące znaczenie;. W przypadku pięciu projektów planowane było współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Z ogłoszonych 37 postępowań tylko 23 znalazło zainteresowanie wśród inwestorów prywatnych, którzy potwierdzili to przez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do podpisania umowy doszło w przypadku dwóch projektów:

1.        Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”;

2.        Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju".

Pełny tekst Raportu dostępny jest na stronie internetowej Kancelarii: www.kdg.waw.pl ).

Edytuj załącznik.